Zadanie

Odhadnite, koľko krát za deň Čajke bije srdce. Nezabudnite, že pri vyššej fyzickej aktivite alebo strese Čajke bije srdce rýchlejšie. Prípadne to skúste odmerať. Porovnajte svoj výsledok s osobou vo svojom okolí (nech to odhadne aj pre iného človeka).

Odpočívajúca Čajka

Predstavme si najskôr, že Čajke bije srdce celý čas rovnomerne, tempom priemerného ľudského srdca.

Na internetových zdrojoch1 si vieme nájsť, že priemerne človeku bije srdce 70-krát za minútu. Tak zoberme si úplne základný odhad, že takto bije Čajke srdce celý deň. Ten má \(24 \cdot 60 = 1440\) minút, čo je dokopy \(1440 \cdot 70 = 100800\) odbití srdca.

Lenže, Čajka počas jedného dňa spí, športuje, tancuje, stresuje sa, atď. A tým pádom musíme zobrať do úvahy tieto faktory.

Spiaca Čajka

Povedzme, že Čajka spí 7 hodín denne. Opäť na internetoch2 nájdeme, že pri spánku bije srdce 52 až 64 krát za minútu. Budeme počítať s priemerným tepom, teda 60 krát za minútu. Keby Čajka len spala a odpočívala, tak by počet odbití srdca bol

\[ \text{počet hodín spánku} \cdot \text{minút v hodine} \cdot \text{pulz v spánku} + \text{počet hodín bdenia} \cdot \text{minút v hodine} \cdot \text{pulz v pokoji.} \]

A teda keď to vyčíslime: \[ 7 \cdot 60 \cdot 60 + 17 \cdot 60 \cdot 70 = 96600\text{.} \]

Športujúca Čajka

Podľa ďalších zdrojov3 stúpa pulz pri cvičení až po 200 úderov za minútu. Ak by Čajka športovala 1 hodinu denne, tak by počet úderov jej srdca bol

\[ 220 - \text{vek,} \]

pričom priemer je 60 až 80 percent z tohto čísla. Povedzme, že 70 percent a rátajme so 140 údermi za minútu:

Ak by Čajka športovala 1 hodinu denne, tak by počet úderov jej srdca bol

\[ 1 \cdot 60 \cdot 140 + 16 \cdot 60 \cdot 70 + 7 \cdot 60 \cdot 60 = 100800\text{.} \]

Chodiaca Čajka

Tieto výpočty sa opierali o to, že keď Čajka nespí a nešportuje odychuje. Lenže Čajka počas dňa napríklad aj chodí (napríklad do školy :)). Podľa internetov4 spraví človek päť až desaťtisíc krokov za deň. Čajka je stvorenie aktívne a tancujúce (čo sa už zohľadnilo v športovaní) a tak odhadnime, že prekráča \(9000\) krokov za deň. Podľa českej wikipédie5 je priemerná rýchlosť chôdze \(\SI[per-mode = symbol]{5}{\kilo\metre\per\hour}\). Jeden krok je6 priemerne \(\SI{0.79248}{\metre}\), čo je \(\SI{0.00079248}{\kilo\metre}\).

Potom za jeden deň Čajka prekráča \(0.00079248 \cdot 9000 = \SI{7.13232}{\kilo\metre}\), čo je, ak kráča priemernou rýchlosťou chôdze, \(\frac{7.13232}{5} = \SI{1.426464}{\hour}\). Tento čas zaokrúhlime na .

A už nám len ostáva zistiť, ako rýchlo bije srdce počas kráčania. Našla som,7 že počas kráčania sa pulz pohybuje medzi \(60\) a \(100\). Použijem priemernú hodnotu (\(80\)) a už len spočítam, koľko úderov za deň to vyjde teraz

\[ 1 \cdot 60 \cdot 140 + 14.6 \cdot 60 \cdot 70 + 7 \cdot 60 \cdot 60 + 1.4 \cdot 60 \cdot 80 = 101640\text{.} \]

Máme tak približný výsledok, že Čajkino srdce bije za deň 101640 krát.

Čiže sme dostali výsledok nie veľmi vzdialený od toho pôvodného.

Ako ste si všimli, táto úloha nebola vôbec náročná a jej cieľom bolo naučiť vás vhodne pracovať so zdrojmi informácií. To znamená, že hodnotiť budeme nie len to, či ste zvážili viacero faktorov, ktoré ovpyvňujú bytie srdca, ale aj to, či ste svoje hodnoty podložili uvedenými zdrojmi ;)

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.