Zadanie

Určite ste už niekedy videli obrázok Glen Canyon Dam (to je taká tá veľká vodná nádrž kdesi v Amerike). Asi ste si všimi aj to, že priehradu postavili vydutú smerom dovnútra nádrže. Toto nie je pri priehradách neobvyklý jav. Skúste vysvetliť, prečo to tak robia.

Normálny človek by asi postavil priehradu rovno skrz rieku. Prečo by to architekti robili inak? Od priehrady chceme veľa rôznych vecí, no tá najzákladnejšia je, aby sa pod tlakom vody neroztrhla.

Priehrady sa lámu, lebo nie sú dokonale pevné. Vedia sa deformovať, teda ich jednotlivé časti sa voči sebe vedia hýbať a preusporiadať. Pre každú deformovanú látku existuje istý najväčší tlak, ktorý je schopná vydržať. Tento limit sa nazýva . Keď ju prekročíme a zatlačíme viac, jednotlivé časti telesa sa od seba oddelia.

Keď je voda alebo hociaká iná kvapalina v kontakte s nejakou prekážkou (či už stenou nádoby alebo potápačom hlboko v mori) tlačí na ňu vždy kolmo na jej povrch. To je prvý rozdiel, ktorý si môžeme všimnúť medzi rovnou a vypuklou priehradou: na rovnú bude voda tlačiť všade rovnakým smerom, na vypuklú všade iným.

Rovnú deformovateľnú priehradu si môžeme predstaviť ako veľmi tuhé lano upevnené na oboch koncoch. Keď by sme na lano tlačili všade rovnakou silou, zakrivilo by sa v smere sily. Keby sa ale takto zakrivila priehrada, zmenili by aj smery síl, ktoré by na ňu pôsobili. Tlačili by stále všade kolmo na ňu, teda by sa ju snažili rozťahovať.

Naproti tomu vypuklú priehradu bude tlak vody stláčať, jednotlivé konce bude tlačiť k sebe.

Plochú priehradu bude tlak vody rozťahovať, no vypuklú stláčať. Väčšina materiálov (všetky používané v stavebníctve), vydrží viac, keď ich stláčate – majú vyššiu medzu pevnosti pre stláčanie ako pre rozťahovanie. Vďaka tomu vypuklé priehrady znášajú tlak vody lepšie.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.