Zadanie

Kvík chcel od malička parcelu na Mesiaci. Teraz, keď je už veľký, sa občas zamýšľa aj nad praktickými aspektami vecí. Načo mu taký kus pozemku na Mesiaci bude? Nuž, môže sa naň akurát tak pozerať. A keďže Kvík chce platiť len za to, čo využije, zaujímalo by ho, aký pozemok odmeria, keď sa na balkón postaví s pravítkom, vystrie ruku a pozemok premeria okom.

Koľkonásobne menej by Kvík platil za pozemok, keby mal kúpiť len plochu premeranú okom, oproti skutočnej výmere pozemku? Kvíkova ruka meria \(\SI{80}{\centi\metre}\).

V celom vzoráku budem počítať s tým, že plocha Mesiaca, na ktorú sa pozeráme, je kruh, a nie polguľa, lebo je oveľa jednoduchšie počítať s kruhom ako s polguľou. Môžem to robiť preto, lebo povrch kruhu je \[ S_k=\pi r^2 \]

a povrch gule je \[ S_g = 4\pi r^2\text{.} \]

Mesiac vidíme iba z jednej strany, a preto maximálny pozemok, ktorý môžeme vidieť, je polovica povrchu mesiaca, teda polguľa. Povrch polgule je \[ \frac{S_g}{2} = \frac{4\pi r^2}{2} = 2\pi r^2\text{.} \]

Vidíme teda, že skutočný povrch polgule je dvakrát taký veľký, ako povrch kruhu s rovnakým polomerom. Čím menšiu plochu vezmeme z povrchu gule, tým menej sa nám na nej prejaví zakrivenie. Podobne, ako môžeme mať pocit, že Zem je plochá, lebo z nej vidíme iba príliš malý výsek. Maximálny možný rozdiel medzi povrchom kruhu a povrchom časti gule (medzi tým, keď rátame so zakrivením a keď nie) teda je, že pozemok na guli môže byť dvakrát taký veľký ako na rovine, a teda to môžeme zanedbať.

Nakreslime si teda obrázok, ako to približne vyzerá:

Nákres Kvíka, pravítka a Mesiaca
Nákres Kvíka, pravítka a Mesiaca

Z obrázka vidíme, že trojuholník, ktorý má strany \(r_K\) a \(d_K\) (ten menší, červený) je podobný s trojuholníkom so strany \(r_M\) a \(d_M\) (ten väčší, modrý). Vieme, že podobné trojuholníky majú strany v rovnakom pomere. Teda vieme, že \[ \frac{d_K}{d_M} = \frac{r_K}{r_M}\text{.} \]

Z tejto rovnice si vyjadríme dĺžku parcely na povrchu Mesiaca \[ r_M = \frac{d_M r_K}{d_K}\text{.} \]

Keďže parcely bývajú väčšinou štvorcové, alebo obdĺžnikové, povrch štvorcovej parcely, ktorý vidí Kvík, je \[ S_K = \left(2 r_K\right)^2 \]

a povrch „reálnej“ parcely na Mesiaci je \[ S_M = \left(2 r_M\right)^2\text{.} \]

Predtým sme si už polovicu dĺžky parcely \(r_M\) vyjadrili, a teda ho môžeme dosadiť do tejto rovnice, čím dostaneme \[ S_M = \left(2\frac{d_M r_K}{d_K}\right)^2\text{.} \]

Pomer týchto dvoch plôch si teda vieme vypočítať ako \[ k = \frac{S_M}{S_K} = \frac{(2 \frac{d_M r_K}{d_K})^2}{(2 r_K)^2} = \frac{2^2 \frac{d_M^2 r_K^2}{d_K^2}}{\frac{2^2 r_K^2}{1}} = \frac{2^2 r_K^2 d_M^2}{2^2 r_K^2 d_K^2} = \frac{d_M^2}{d_K^2}\text{.} \]

Z tohto nám teda vyplýva, že pomer plôch je rovnaký ako pomer druhých mocnín týchto dvoch vzdialeností.

Priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme je \(\SI{384 403}{\kilo\meter}=\SI{384 403 000}{\meter}\). Po dosadení hodnôt teda máme: \[ k = \frac{\left(\SI{384403000}{\metre}\right)^2}{\left(\SI{0.8}{\metre}\right)^2} = \frac{\num{147765666409000000}}{\num{0.64}} = \num{230 883 853 764 062 500}\text{.} \]

Teda vidíme, že parcela na Mesiaci je \(\num{230 000 000 000 000 000}\)-krát väčšia ako parcela, ktorú vidí Kvík.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.