Zadanie

Predstavme si dlhú chodbu, ktorá je osvetlená jednou žiarovkou. Keď vojdeme do chodby na jednom konci, chceme si žiarovku zasvietiť, a keď na druhom konci z chodby vyjdeme, ideálne by bolo, keby tam bol druhý vypínač, ktorým by sme vedeli svetlo zhasnúť. Aké zapojenie zdroja potrebujeme mať, aby sme s ľubovoľným vypínačom z dvoch vedeli svetlo vždy zhasnúť, ak bolo vypnuté, a zažať, ak bolo zhasnuté?

Začnime otázkou. Kedy svieti žiarovka? No, keď cez ňu tečie prúd. Na to je však nutné, aby bol obvod uzavrený. Teda musí existovať obojstranné spojenie medzi zdrojom a žiarovkou.

Základné zapojenie, tak, aby žiarovka svietila
Základné zapojenie, tak, aby žiarovka svietila

Pridaním prepínača do obvodu získame možnosť tento obvod spájať a rozpájať. Ale pre naše účely nestačí iba tak pridať prepínač. My totiž potrebujeme pridať dva, ktoré musia byť zapojené rovnocenne. Žiaden nemôže byť nadradený, vždy môžu iba zmeniť možnosť: zo spojeného obvodu na rozpojený a naopak.

Predstavme si, že oba prepínače sú zapojené, tak aby bol obvod spojený. Nazvime si ich A a B. Teraz jeden prepínač obvod rozpojí, napríklad prepínač A. Takže prepínač B musí byť zapojený sériovo k prepínaču A, lebo ak by bol paralelne, obvod by sa neprerušil.

Pridáme prepínače
Pridáme prepínače

Ak chceme znova zasvietiť1, prepínač B musí situáciu zachrániť a obvod znova spojiť. Teda musí byť napojený na druhý vývod z prepínača A.

Prepínač B zasahuje
Prepínač B zasahuje

Iná úvaha

Položme si znova otázku. Kedy svieti žiarovka? Keď má na jednej strane kladný pól a na druhej záporný2. S takouto úvahou by sme mohli napojiť jeden prepínač na každú stranu žiarovky. A tento prepínač by jednoducho vyberal medzi kladným a záporným pólom na zdroji.

Aj takto to ide
Aj takto to ide

Ešte pozor na skratovanie zdroja

Takto nie!
Takto nie!

Napríklad pri tomto zapojení buď svieti žiarovka, alebo sa skratuje zdroj. Toto zapojenie z hľadiska žiarovky síce funguje, ale z hľadiska bezpečnosti nevyhovuje a prakticky by proste nemohlo fungovať. V najlepšom prípade by iba vyhodilo poistky.


  1. pomocou prepínača B

  2. alebo opačne, pre žiarovku je jedno, na ktorej strane má kladný a na ktorej záporný pól

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.