Zadanie

Leto sa, milí riešitelia, nezadržateľne blíži a okrem prichádzajúceho skúškového sa vaši vedúci potia aj kvôli stúpajúcim teplotám vonku. Taký Marek často myslí na studené veci, aby si aspoň duševne uľavil. Napríklad také zamrznuté jazero. Marek by určite rád išiel niekedy na jedno rybárčiť, to však vyžaduje vyrezanie diery do ľadu.

Zamýšľal sa aj nad tým, či by sa diera do ľadu hrúbky \(\SI{30}{\centi\metre}\) a teploty \(\SI{-4}{\celsius}\) dala vyrezať tak, že by sme naň položili valec zo žeravého želeža teploty \(\SI{1000}{\celsius}\) o hmotnosti \(\SI{20}{\kilo\gram}\) a polomere \(\SI{20}{\centi\metre}\). Prejde ľadom alebo sa niekde počas cesty zastaví?

Marek potrebuje vyrezať kruhovú dieru do ľadu s využitím žeravého železného valca. Tento valec musí prejsť celou hrúbkou ľadu. Na to, aby prešiel ľadom, musí ho zohriať a roztopiť. Uvedomme si, že na to, aby všetok tento ľad zohrial a roztopil, musí mu dodať dostatočné množstvo tepla. Aké je však toto teplo? Poďme ho vypočítať. Aby sme mohli teplo potrebné na zohriatie a roztopenie ľadu vypočítať, musíme poznať jeho objem. Nakoľko Marek otvor vyreže železným valcom, aj diera v ľade bude mať tvar valca. Jeho polomer bude \(r=\SI{0.2}{\metre}\) (rovnako ako polomer valca) a jeho výška bude \(h=\SI{0.3}{\metre}\) (rovnako ako hrúbka ľadu). Vieme teda vyjadriť objem ako \[ V_{\mathrm{ľad}}=\pi r^2 h\text{.} \]

Z objemu vieme vypočítať hmotnosť ľadu \[ m_{\mathrm{ľad}}=V_{\mathrm{ľad}} \rho_{\mathrm{ľad}}=\pi r^2 h \rho_{\mathrm{ľad}}\text{,} \]

kde \(\rho_{\mathrm{ľad}}\) je hustota ľadu. No a teraz už môžeme prejsť k samotnému výpočtu tepla. Z tzv. kalorimetrickej rovnice \[ Q=c_{\mathrm{ľad}} m_{\mathrm{ľad}} \Delta t_{\mathrm{ľad}} \]

vieme vypočítať teplo potrebné na zohriatie ľadu (\(c_{\mathrm{ľad}}\) je hmotnostná tepelná kapacita ľadu a \(\Delta t_{\mathrm{ľad}}\) je rozdiel teplôt, ktorý pri zohrievaní ľad prekoná) a z rovnice skupenského tepla topenia \[ L_t = l_{t_{\mathrm{ľad}}} m_{\mathrm{ľad}} \]

zas vieme vypočítať teplo potrebné na jeho roztopenie (\(l_{t_{\mathrm{ľad}}}\) je merné skupenské teplo topenia/tuhnutia ľadu). Súčtom týchto dvoch rovníc dostaneme teplo, ktoré je potrebné dodať ľadu s teplotou \(\SI{-4}{\celsius}\) na jeho úplné roztopenie (označme ho \(Q_{\mathrm{ľad}}\)): \[\begin{aligned} Q_{\mathrm{ľad}} &= Q+L_t=c_{\mathrm{ľad}} m_{\mathrm{ľad}} \Delta t_{\mathrm{ľad}}+l_{t_{\mathrm{ľad}}} m_{\mathrm{ľad}}=m_{\mathrm{ľad}} (c_{\mathrm{ľad}} \Delta t_{\mathrm{ľad}}+l_{t_{\mathrm{ľad}}})\text{,} \\ &= \pi r^2 h \rho_{\mathrm{ľad}} (c_{\mathrm{ľad}} \Delta t_{\mathrm{ľad}}+l_{t_{\mathrm{ľad}}})\text{,} \\ &= \pi\cdot(\SI{0.2}{\metre})^2\cdot\SI{0.3}{\metre}\cdot\SI{916.7}{\kilo\gram\per\metre\cubed}\cdot(\SI{2.1}{\kilo\joule\per\kilo\gram\per\degreeCelsius}\cdot\SI{4}{\degreeCelsius}+\SI{333.7}{\kilo\joule\per\kilo\gram}) \end{aligned}\]

a teda \[ \boxed{Q_{\mathrm{ľad}}\approx\SI{11822.56}{\kilo\joule}}\text{.} \]

Výborne. Máme zistené, koľko tepla potrebujeme dodať ľadu. Sme mu však schopní toľko tepla poskytnúť? Odovzdá železný valec pri jeho schladzovaní aspoň \(Q_{\mathrm{ľad}}\) tepla? Poďme sa na to pozrieť. Železný valec pri svojom ochladzovaní z \(\SI{1000}{\celsius}\) na \(\SI{0}{\celsius}\) odovzdá okoliu nejaké množstvo tepla. Túto hodnotu vieme opäť vypočítať pomocou kalorimetrickej rovnice: \[ Q_{\mathrm{železo}}=c_{\mathrm{železo}} m_{\mathrm{železo}} \Delta t_{\mathrm{železo}}\text{,} \]

kde \(c_{\mathrm{železo}}\) je hmotnostná tepelná kapacita železa, \(m_{\mathrm{železo}}\) je hmotnosť železného valca a \(\Delta t_{\mathrm{železo}}\) je rozdiel teplôt, ktorý železný valec pri ochladzovaní prekoná. \[ Q_{\mathrm{železo}}=\SI{0.452}{\kilo\joule\per\kilo\gram\per\degreeCelsius}\cdot\SI{20}{\kilo\gram}\cdot\SI{1000}{\degreeCelsius}\text{,} \] \[ \boxed{Q_{\mathrm{železo}}=\SI{9040}{\kilo\joule}}\text{.} \]

Vidíme, že teplo, ktoré je schopné poskytnúť železo, je menšie ako teplo, ktoré potrebuje ľad na svoje zohriatie a následné úplné roztopenie. To znamená, že Marekovi sa žiaľ dieru v ľade týmto valcom vyrezať nepodarí.

Samozrejme, ak by sme aj dostali na konci, že \(Q_{\mathrm{železo}}\geq Q_{\mathrm{ľad}}\), v reálnom svete to ešte stále nemusí znamenať, že sa nám dieru vyzerať podarí. Dôvodom je, že železný valec svoje teplo neodovzdáva len ľadu, ale aj okolitému prostrediu.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.