Zadanie

Adam si povedal, že začne svojím brilantným rozumom brojiť proti flat-eartherom. Zozbieral preto všetky argumenty, ktoré ľudia na internetoch a kdekade inde používali na podporu tvrdenia, že Zem je plochá, a pustil sa ich jedno za druhým vyvracať. Niektoré z nich sú napríklad tieto:

 1. Ak by bola Zem guľatá, piloti by museli počas letu „kerovať“ smerom dole, aby z gule neuleteli, no nerobia to. Pri bežnej rýchlosti lietadiel by pri priamočiarom lete nabrali skoro kilometer výšky za minútu!
  Lietadlá lietajúce dolu hlavou.
  Lietadlá lietajúce dolu hlavou.
 2. Keby fungovala gravitácia tak, ako to popisujú tí, ktorí ešte nevidia pravdu, ako je možné, že udrží pokope hory a oceány, obrovské objekty, no nechá lietať maličkého motýlika? Zrazu nie je taká silná? V našom svete plochej Zeme sú totiž veci prirodzene usporiadané podľa hustôt.
 3. Keby som šiel na rovník, údajne sa otáčam rýchlosťou okolo \(\SI[per-mode=symbol]{1700}{\kilo\metre\per\hour}\). To je viac ako rýchlosť zvuku, teda zvuk by mi musel ujsť. To znamená, že by som nemal byť schopný sa tam s niekým rozprávať.
 4. Ak je Zem rotujúca guľa, tak lietadlo vzlietne a Zem sa pod ním otáča, nie? A opačným smerom by mal byť let ťažší, lebo lietadlo musí predbehnúť údajnú rotáciu Zeme Prečo potom let z Barcelony do Prahy (okolo 1400 kilometrov) trvá \(\SI{2}{\hour}\SI{14}{\minute}\) a späť \(\SI{2}{\hour}\SI{20}{\minute}\). Rozdiel by mal byť omnoho väčší!
 5. Keby bola Zem guľa, stanica v Rugby (stred Veľkej Británie) by musela byť o \(\SI{5}{\kilo\metre}\) vyššie ako konce trate. Lenže trať sa zdá byť rovná a preto zem nemôže byť guľatá. Slovami človeka s tridsaťročnou praxou: „Keby tomu tak bolo, neexistuje strojvodca v celom Anglicku, ktorý by si vzal na starosť tento vlak. Horizontálne zatáčky sú dosť nebezpečné, vertikálne by boli tisíckrát nebezpečnejšie a s našim vozovým parkom by to bolo prakticky nemožné. Toto by nemohlo fungovať so žiadnym motorom, ktorý bol kedy skonštruovaný!“1.
 6. Slnko nemôže byť \(\SI{150e6}{\kilo\metre}\) ďaleko! Určite ste už videli niečo takéto, a toto by nebolo možné, ak by bolo tak ďaleko, v skutočnosti je tu blízko!
  Lúče spájajúce sa príliš blízko
  Lúče spájajúce sa príliš blízko
 7. Pokiaľ sa Zem hýbe, prečo sa hviezdy vzhľadom na seba z nášho pohľadu nehýbu? Túto myšlienku vyslovil už Tycho Brahe v 16. storočí, keď odporoval Keplerovmu nezmyselnému heliocentrickému modelu2.
 8. A posledný, absolútne ťažiskový dôkaz – máme rovný horizont! To by bolo na guli nepredstaviteľné.

Keď Adam videl naraz toľko nezmyslov pokope, skoro niečo naozaj vyvracal a povedal si, že sa na to radšej vyspí a odloží túto nepríjemnú robotu na neskôr. Skúste mu s tým pomôcť. Vyvráťte tvrdenia a odôvodnite, prečo sú nesprávne.


 1. Bum, a viete, kto je autorom úlohy!

 2. Kepler bol mimochodom jeho asistent. A odporúčam si o týchto ľuďoch niečo prečítať, bola tam fakt zaujímavá história. Alebo si aspoň pozrite filmy Pekařův císař a Císařův pekař.

Takže poďme si postupne prejsť všetky body a povedať si, kde je v úvahe chyba.

 1. Piloti skutočne nemusia lietadlom smerovať nadol. Pomáha im v tom gravitácia, ktorá je práve tým hľadaným dôvodom, prečo sa tak pekne držia v požadovanej výške nad našou zemskou guľou.

 2. Na úvod si povedzme, ako je vlastne definovaná hmotnosť. Je to odpor voči zmenám pohybového stavu. Ak sa pozrieme na druhý Newtonov zákon, vidíme, že ak nejakou silou pôsobíme na väčší objekt, ani to s ním nehne, kým menší začne zrýchľovať. Prečo teda pri pôsobení tej istej gravitačnej sily vidíme presne opačné správanie? Veľkosť gravitačných síl totiž vôbec nie je rovnaká a i hory a oceány zrýchľujú smerom nadol, do zeme, lenže už nemajú kam ísť – zem ich nepustí. A otázka, či Zem odrazu nie je taká silná, je na mieste – hmotnosť telesa znamená i to, ako veľmi sa so Zemou (alebo čímkoľvek iným) priťahujú. A motýľ s malou hmotnosťou je priťahovaný dostatočne málo, aby mohol vzlietnuť.

 3. Zvuk sa nesie vzduchom. A na rovníku nie je ani vietor s rýchlosťou \(\SI[per-mode=symbol]{1700}{\kilo\metre\per\hour}\), pretože spolu so Zemou sa otáča i jej plynový obal, naša atmosféra.

 4. Podobne ako zvuk, i lietadlo letí vzduchom, ktorý sa otáča spolu so Zemou. Keď poskočíte v idúcom autobuse, tiež sa pod vami neposunie o niekoľko metrov, kým ste vo vzduchu a neznamená to, že stojí. Obdobne to je i s lietadlom odlepivším sa od zeme.

 5. Tu je chyba v tom, čo sa vníma ako vodorovné. Keby išla trať po morskej hladine, tiež by bola zakrivená, lenže zakrivenie na tom-ktorom mieste je zanedbateľné. Okrem toho sa to nedá vnímať ako kopec nahor či nadol, pretože po celej hladine mora má vlak rovnakú potenciálnu energiu.

 6. Keď pôjdete do tmavej miestnosti a z diaľky zasvietite baterkou na kartón s vhodne veľkou dierou, uvidíte to isté. Svetlo sa začne od tejto diery ďalej rozptyľovať. Tomuto javu sa hovorí difrakcia a nehovorí nám nič o skutočnej vzdialenosti Slnka.

 7. Tycho samozrejme uvažoval veľmi rozumne. No vtedy sa ešte nevedelo, že hviezdy sú od nás tak ďaleko, že nejaký náš pohyb nezaváži. Keď sa i vy zahľadíte ne dva objekty ktoré sú od vás dosť ďaleko, tiež sa vzhľadom na seba nebudú hýbať pri vašom pohybe.

 8. A toto je maximálne zavádzanie! Isteže sa to dá predstaviť. Keď si predstavíte pozorovateľa naozaj blízko pri naozaj veľkej guli, zistíte, že vidí rovný horizont.

Tak sa nám podarilo vyvrátiť týchto 8 dôkazov plochej Zeme. Čo to znamená? Zistili sme, že Zem je guľatá? Nie, to sa nedá povedať. Samozrejme, vieme že Zem v skutočnosti približne guľatá je, no my sme nič definitívne nedokázali – iba sme vyvrátili niekoľko naozaj zlých argumentov. No naozaj zlé argumenty by sa dali vymyslieť i proti plochej Zemi a ich vyvrátenie by neznamenalo, že Zem je plochá.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.