Zadanie

Keď Marek dopozeral film, zamyslel sa nad strhujúcou scénou. Záber bol zvnútra pištole na náboj opúšťajúci komoru. Všimol si, že vnútro hlavne malo vyryté drážky po špirálach. Mareka by zaujímalo, prečo sa vyrábajú takéto hlavne. Vysvetlite mu to.

Očakávame jednoduchý fyzikálne podložený argument, prečo je to lepšie. Pri tejto úlohe netreba počítať.

Pri dizajne hlavne pištole sa pracuje s určitou silou výbuchu, ktorú chceme čo najlepšie zužitkovať do rýchlosti a presnosti náboja. Problém s takým bežným nábojom je, že aj napriek svojej rýchlosti a pomerne vysokej hustote je dosť ľahký. To znamená, že každé zafúkanie by mohlo náboj vychýliť, čomu chceme ideálne predísť. Tomu sa dá predísť jedine tak, že bude potreba väčšiu silu na vychýlenie náboja z kurzu.

Pokiaľ by sa nám podarilo teleso nejakým spôsobom roztočiť okolo pozdĺžnej osi, vedeli by sme do neho uložiť energiu aj pri menšej rýchlosti – ak sa energia výbuchu čiastočne spotrebuje na roztočenie náboja, bude mať menšiu rýchlosť ale rovnakú energiu. Táto energia bude v podobe momentu hybnosti náboja, čo je zotrvačnosť jeho rotácie. To zťažuje vychýlenie náboja z rovnej trajektórie, tak ako pri hybnosti objekt odporuje zastaveniu, lebo vychýlenie by znamenalo aj zmenu rotácie náboja. Tento jav sa nazýva gyroskopický efekt, a vyskytuje sa kdekoľvek pri rotujúcich objektoch, a dá sa zacítiť keď sa takýto objekt snažíte otočiť (Napríklad pri kolese bicykla alebo fidget spinneri).

Presne tento účel majú drážky, ktoré hýbajúci sa vzduch po výbuchu usmernia aby sa víril jedným smerom, čím sa roztočí aj náboj.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.