Počet bodov:
Popis:  9b

Viete ako závisí čas pádu balóna od jeho polomeru? Že nie? Tak to teraz napravíme! Zoberte si balón a nafúknite ho postupne na aspoň päť rozumne rôznych polomerov. 1 Následne pre každý polomer odmerajte čas pádu balóna z~dvoch metrov na zem. Meranie opakujte aspoň trikrát pre každý z~piatich polomerov a následne merania pre tie isté polomery spriemerujte.

Polomer môžete zmerať tak, že špagátom najprv odmeriate obvod balóna, a potom si s~prižmúrenými očami poviete, že balón je vlastne guľa. Nezabudnite odhadnúť možné chyby merania a popísať možné zdroje nepresnosti.


  1. Dobrý nápad je napríklad skúsiť balón nafúknuť skoro až do prasknutia, a potom z~neho postupne vyfukovať tak, aby sa polomer zmenšoval približne o~rovnakú dĺžku.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.