Počet bodov:
Popis:  9b

V Edkovej školskej jedálni mali pani kuchárky špeciálne zariadenie na držanie tanierov.

Toto zariadenie malo pohyblivú vodorovnú podložku, na ktorú sa položila hromada tanierov. Podložka potom prispôsobila svoju výšku tak, aby bol najvrchnejší tanier hromady vždy v rovnakej výške. Keď teda teta kuchárka na vrch hromady priložila ďalšie taniere, podložka (aj s hromadou) začala klesať a ustálila sa o niečo nižšie. Keď, naopak, zobrala tanier z hromady, podložka trochu stúpla.

Obrázok 4

Obrázok 4

Dokázali by ste vymyslieť mechanické zariadenie, ktoré by fungovalo na takomto princípe? Nakreslite nám vaše zariadenie a poriadne popíšte ako funguje.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.