Počet bodov:
Popis:  9b

Viete si predstaviť, koľko minú takí vedúci pri spravovaní seminára papiera? Nuž, neúrekom. Preto je super, keď posielate elektronické riešenia. Ťažšie sa strácajú a navyše šetria naše lesy. Otázkou stále zostáva, akou mierou tým viete byť ekologickí. Skúste odhadnúť, koľko stromov ušetríte posielaním elektronických riešení UFa namiesto papierových. V riešení, ktoré dostane plný počet bodov očakávame poriadne okomentovaný postup spolu s odhadmi a zdrojmi, na základe ktorých ste tieto odhady vypočítali.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.