Počet bodov:
Popis:  9b

Maťo sa naposledy hral so zaujímavou fyzikálnou hračkou. Tá pozostáva z presýpacích hodín, ktoré sú umiestnené v tenkej úzkej nádobe s vodou (pozri obrázok). Maťo hračku otočil hore nohami, no presýpacie hodiny už nevyplávali nahor, namiesto toho zostali nakrivo pri dne. Zuzka Maťovi povedala, že napriek tomu, že hmotnosť ani objem presýpacích hodín sa nezmenia, tak presýpacie hodiny môžu zostať dole, tak ako je to naznačené na obrázku. Môže takáto situácia nastať? Vedeli by ste vysvetliť ako a prečo takáto situácia nastane?

hodiny

Presýpacie hodiny: Na ľavom obrázku pred prevrátením a na pravom obrázku po prevrátení

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.