Počet bodov:
Popis:  9b

Odhadnite, koľko krát za deň Čajke bije srdce. Nezabudnite, že pri vyššej fyzickej aktivite alebo strese Čajke bije srdce rýchlejšie. Prípadne to skúste odmerať. Porovnajte svoj výsledok s osobou vo svojom okolí (nech to odhadne aj pre iného človeka).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.