Počet bodov:
Popis:  9b

Maťo narazil na internete na takéto video: https://www.youtube.com/watch?v=Hj-NX0xtcVY. Zaujímalo by ho, či je predvádzaný kúsok reálny alebo sa stal len obeťou…

Pokúste sa popísať všetky sily, ktoré pôsobia medzi gumou, pravítkom a kladivom. Na základe toho sa pokúste nájsť polohu ťažiska kladiva tak, aby bola sústava v rovnováhe. Hint: Moment síl pôsobiacich na pravítko musí byť nulový.

Uvažujte, že guma drží kladivo v polovici jeho dĺžky a je uchytená o pravítko tiež v polovici jeho dĺžky. Hmotnosti gumy a pravítka sú zanedbateľné voči hmotnosti kladiva.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.