Počet bodov:
Popis:  9b

Všetci dobre vieme, že tepelná kapacita vody je približne \(\SI{4180}{\joule\per\kilo\gram\per\kelvin}\). Ako je to ale s inými látkami, ktoré nájdeme bežne doma (mlieko, olej, ocot, puding… môžete si vybrať)? Skúste zmerať tepelnú kapacitu aspoň dvoch z nich.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.