Počet bodov:
Popis:  9b

A keď už budete v papiernictve kupovať plastelínu na prvú úlohu, nezabudnite na origami papier. Ideálne aby to boli štvorčeky s uhlopriečkou dĺžky \(\SI{1}{\deci\metre}\). Keď si z neho budete doma skladať lodičky, zamyslite sa pri tom nad tým, kde sa bude nachádzať ťažisko útvaru, ktorý vznikne, keď z rohu takéhoto štvorca odstrihneme štvorček so štvrtinovou plochou.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.