Počet bodov:
Popis:  9b

V každom ročníku našej súťaže sa vždy nájde aspoň jedna úloha, v ktorej vás trápime s rôznymi kladkostrojmi a chceme od vás, aby ste vypočítali, ako zmenšia silu potrebnú na zdvihnutie telesa na druhej strane. Určite ste sa veľakrát stretli s kladkostrojmi, ktoré veľkosť potrebnej sily zmenšia na polovicu či štvrtinu. Teraz od vás chceme, aby ste boli kreatívni. Navrhnite kladkostroj, ktorý zmenší veľkosť potrebnej sily na šestinu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.