Počet bodov:
Popis:  9b

Denda s Enkou sa minule len tak viezli po pohyblivých schodoch, keď tu zrazu schody zastali. Či sa im už chcelo alebo nie, dievčatá museli zvyšok schodov vyšľapať po vlastných. Pri tomto náročnom fyzickom úkone zistili, že keby ich schody vyviezli úplne nahor, stihli by to za čas \(t_1\), na vystúpenie úplne na vrch po stojacich schodoch by potrebovali čas \(t_2\). Tiež rozmýšľali nad niekoľkými možnosťami, aký čas by im trval výstup nahor po schodoch, ktoré by sa zároveň pohybovali.

  1. \(t=t_1-t_2\)
  2. \(t=t_1+t_2\)
  3. \(t=\sqrt{t_1+t_2}\)
  4. \(t=\dfrac{t_1}{t_2}\)
  5. \(t=\dfrac{t_1+t_2}{2}\)
  6. \(t=\dfrac{t_1\cdot t_2}{t_1+t_2}\)
  7. \(t=\dfrac{t_1-t_2}{t_1+t_2}\cdot\dfrac{t_1\cdot t_2}{t_1-t_2}\)
  8. \(t=\dfrac{t_1}{t_2}\cdot\dfrac{t_2}{t_1}\cdot\left(t_1+t_2\right)\)
  9. \(t=\dfrac{t_1+t_2}{\left|t_1-t_2\right|}\cdot\dfrac{t_1+t_2}{2}\)
  10. \(t=\dfrac{t_1+t_2}{t_2}+\dfrac{\left|t_1-t_2\right|}{t_1}\)

Ktorá z možností je správna? Každú vylúčenú možnosť vhodne odargumentujte.

Tento príklad sa zameriava na pre vás s veľkou pravdepodobnosťou málo známe oblasti fyziky alebo koncepty. Odporúčame preto nazrieť do študijných materiálov nachádzajúcich sa na našej stránke https://ufo.fks.sk/studijne_materialy/.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.