Počet bodov:
Popis:  9b

Ide si tak svetelný lúč priestorom, keď tu zrazu vidí pred sebou škatuľu s otvormi v dvoch susedných rohoch. Vojde dnu a zistí, že v škatuli sú zvnútra zrkadlá. Toto bude zábava, povie si lúč, a odrazí sa od steny vo vzdialenosti \(\SI{25}{\centi\metre}\) od rohu škatule. Tak sa veselo odráža od stien škatule, kým nevyletí cez dieru zase von.

Lúč by teraz rád vedel, akú dráhu prešiel, kým vyšiel von zo škatule. Škatuľa je znázornená na obrázku, jej hrana má dĺžku \(\SI{1}{\metre}\) a v rohoch oproti otvorom má malé zrkadielka zvierajúce s blízkymi stenami uhol \(\ang{135}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.