Počet bodov:
Popis:  9b

Keď vedúci upratujú FKS miestnosť, zakaždým nájdu kopu zaujímavých vecí. Pri poslednom upratovaní vytiahli zo skrine ďalšiu krabicu so sústavami. Jedna z nich pozostávala z hranolu s podstavou tvaru pravouhlého trojuholníka, ktorého ramená mali sklon \(\ang{45}\). Na šikmej strane sa nachádzalo závažie o hmotnosti \(\SI{6}{\kilo\gram}\) a na druhej strane závažie o hmotnosti \(x\) \(\si{\kilo\gram}\). Závažia boli spojené lanom cez kladku, ako je znázornené na obrázku. Vedúci by radi vedeli, Aká musí byť hodnota \(x\) aby sa závažia nepohybovali.

Tento príklad sa zameriava na pre vás s veľkou pravdepodobnosťou málo známe oblasti fyziky alebo koncepty. Odporúčame preto nazrieť do študijných materiálov nachádzajúcich sa na našej stránke https://ufo.fks.sk/studijne_materialy/.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.