Počet bodov:
Popis:  9b

Každý správny účastník vie, že na táborák si treba najprv napíliť drevo1. Ešte správnejší účastník vie, že piliny si treba po sebe vždy upratať. A tých pilín býva teda dosť. Ak z jedného prepíleného kmeňa dostaneme \(\SI{1}{\kilo\gram}\) pilín, koľko pilín budeme mať ak prepílime kmeň, ktorý je dvakrát dlhší a trikrát ťažší? Oba kmene majú rovnakú hustotu a oba pílime rovinami kolmými na ich os.


  1. Pílu samozrejme používajú iba dospelí za prítomnosti zdravotníka.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.