Počet bodov:
Popis:  9b

Ak sú vašou tajnou záľubou spletité elektrické obvody, táto úloha je pre vás tá pravá! Pokochajte sa obvodom znázorneným na obrázku a zistite, aký prúd ním preteká. Aké je napätie na rezistore s odporom \(\SI{6}{\ohm}\)?

Tento príklad sa zameriava na pre vás s veľkou pravdepodobnosťou málo známe oblasti fyziky. Odporúčame preto nazrieť do študijných materiálov nachádzajúcich sa na našej stránke https://ufo.fks.sk/studijne_materialy/.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.