Počet bodov:
Popis:  9b

Syseľ má doma taký elektrický vláčik, že by ste neverili. Zaberá mu pol miestnosti. Okrem krásnej makety ľúbezného horského údolia s mestečkom, cez ktoré vedú koľaje, si dal Syseľ záležať aj na technickej stránke vláčika. Dlho dumal nad tým, ako zapojiť štyri rovnaké trakčné motorčeky do lokomotívy tak, aby z danej inštalácie vyžmýkal čo najväčší výkon. Motorčeky môžu byť zapojené sériovo, paralelne, alebo sérioparalelne, ako vidíte na obrázku. Zistite, ako veľmi sa líšia výkony rôznych zapojení, ak na ne stále privádzame rovnaké napätie \(U_z\) (jednosmerným zdrojom).

Spôsoby zapojenia
Spôsoby zapojenia

Trakčný motor je elektrický spotrebič ako každý iný a pre výkon na ňom platí vzťah \(P=UI\), kde \(U\) napätie pod ktorým je a \(I\) je prúd ním prechádzajúci.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.