Počet bodov:
Popis:  9b

Terka s Mariankou sa jeden večer chystali do kina. Tesne pred odchodom si však zmysleli, že si ešte rýchlo uvaria vifonku. Keďže sa ponáhľali, tak začali vymýšľať, akým spôsobom vedia urýchliť chladnutie vifonky. Marianka prišla s teóriou, že treba do vifonky fúkať. Terke sa to zdalo neefektívne, a preto navrhla, aby radšej vifonku rýchlo miešali. Pokúste sa zistiť, či je lepšie do vifonky fúkať alebo ju miešať.

Zmerajte rýchlosť chladnutia vifonky, t.j. závislosť teploty od času, pre tri prípady - keď bude Marianka fúkať vifonku, keď bude Terka miešať vifonku, alebo keď nechajú vifonku len tak chladnúť. Zo získaných dát nakreslite graf závislostí. Pomocou neho rozhodnite, ktorý zo spôsobov je lepší a vypočítajte, koľko času dievčatá ušetria pri jednotlivých spôsoboch.

Pre jednoduchosť (a šetrenie vifonkami) môžete meranie vykonávať s čistou vodou.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.