Počet bodov:
Popis:  9b

Marianka bola cez deň na prechádzke a sledovala nádhernú krajinu žltých listov na stromoch. Keď tu zrazu jeden list začal padať. A nie hocijaký, ale presne formátu A4. Marianka si všimla, že tieň listu sa začal mierne zväčšovať. Teraz by chcela vedieť, ako najnižšie môže byť list, aby ešte nemohol vrhať plný tieň. Spočítajte to.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.