Počet bodov:
Popis:  9b

Keď je chladno, zle sa pláva. Presne to trápilo Mareka na Stanovačke KMS. Uvedomil si však, že teplota človeka je vyššia než teplota vody. A keďže mu fyzika nie je cudzia, hneď si zrátal, koľko ľudí by muselo vojsť do Vodnej nádrže Ružiná, aby sa jej teplota zvýšila o \(\SI{0.01}{\celsius}\)? Potom sa však na chvíľu zarazil. Zamyslel sa, či také množstvo ľudí nespôsobí pretečenie priehradného múra.

Odhadnite, koľko ľudí musí vojsť do Ružinej, aby jej teplota vzrástla aspoň o \(\SI{0.01}{\celsius}\), pričom teplota človeka môže klesnúť nanajvýš o \(\SI{4}{\celsius}\). O koľko vzrastie hladina vody, ak všetci títo ľudia vojdú do priehrady naraz? Predpokladajte, že človek vo vode negeneruje nové teplo, a výmenu tepla s okolím neuvažujte.

Merná tepelná kapacita človeka je \(\SI{3500}{\joule\per\kilo\gram\per\celsius}\). Plochu a hĺbku priehrady si vyhľadajte. Hmotnosť priemerného človeka, ako aj jeho objem odhadnite.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.