Počet bodov:
Popis:  9b

Michal bol v noci v New Yorku. New York je špecifický svojou štvorčekovou cestnou sieťou. Tentokrát sa nachádzal v obdĺžnikovej časti. Jeden obdĺžnik je dlhý \(\SI{150}{\metre}\) vo východozápadnom smere a široký \(\SI{75}{\metre}\) v severojužnom smere.

Michal sa potreboval sa dostať na križovatku o ulicu severnejšie a o ulicu východnejšie. Na konci najbližšej, dlhšej východozápadnej ulice je semafor, na ktorom sa auto zdrží v priemere \(\SI{9}{\second}\). Východozápadná ulica o blok severnejšie má na začiatku značku obmedujúcu maximálnu povolenú rýchlosť na \(\SI{20}{mph}\)1. Podľa predpisov platí obmedzenie po najbližšiu križovatku. Kadiaľ vedie najrýchlejšia cesta, ak všetky ostatné križovatky nemajú semafor, Michal nevie v akej fáze je semafor, na ulici nie je v noci žiadna premávka a na všetkých ostatných cestách je maximálna povolená rýchlosť \(\SI{40}{mph}\)?

Geometrická ilustrácia situácie.
Geometrická ilustrácia situácie.

Bonus za čokoládu: Ako sa zmení váš postup, ak by sme uvážili nasledujúci semafor? Červená trvá \(\SI{40}{\second}\) a zelená \(\SI{20}{\second}\), pričom Michal nevie, v akom stave je semafor na začiatku.


  1. míľ za hodinu↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.