Počet bodov:
Popis:  9b

Krtko sa špáral v skrini v miestnosti FKS, keď tu zrazu našiel dlhý odporový kábel s dĺžkovým odporom \(\SI{1}{\ohm\per\meter}\). Rozhodol sa ho nastrihať na kúsky dlhé \(\num{1},\,\num{2},\,\num{3},\,\dots,\,n\) metrov. Potom káble poohýbal a pospájal tak, aby všetky začínali v bode \(A\) a končili v bode \(B\) a nikde inde sa nedotýkali. Krtko je nadšený elektrotechnik a hneď zistil, že odpor medzi bodmi \(A\) a \(B\) je aspoň \(1/\pi\). Nájdite najväčšie prirodzené číslo \(n\) také, že Krtko to naozaj mohol namerať.

Ako bonus (opäť za čokoládu) môžete ešte dodať, aký dlhý bol Krtkov pôvodný kábel.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.