Počet bodov:
Popis:  9b

Kubo na Dvojkolesovačke dostal hlad. Akoby naschvál bol štátny sviatok a obchody boli zatvorené. Náhodou však práve išiel okolo krásnej, ale vysokej jablone. Chcel si preto odtrhnúť jedno jablko. Kvôli tomu, že doteraz veľa bicykloval, chcel na to vynaložiť čo najmenej energie. Uvažoval 2 možnosti: buď môže na jabloň vyliezť, odtrhnúť jablko a zoskočiť alebo zodvihnúť kameň zo zeme a opakovane sa jablko pokúšať trafiť.

Odhadnite, akú najmenšiu úspešnosť hádzania musí mať, alebo ekvivalentne, koľko najviac pokusov má Kubo, aby sa mu viac oplatilo hádzať kameň ako liezť na jabloň. Uvažujte, že Kubo váži \(m=\SI{60}{\kilo\gram}\), je vysoký \(h=\SI{180}{\centi\metre}\) a jablko je vo výške \(H=\SI{4}{\metre}\). Všetky ďalšie potrebné parametre odhadnite.

Pri odhadovaní je dôležité zamyslieť sa nad všetkými faktormi, ktoré môžu relevantne vplývať na množstvo vynaloženej energie. To, či ich zahrniete do výpočtov alebo nie, treba taktiež zdôvodniť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.