Počet bodov:
Popis:  9b

Letné počasie prichádza aj s letnými búrkami. Marcel si pri testovaní, v akej vzdialenosti blesk udrel1, uvedomil, že nepočujeme hrom len na jednom mieste. Preto sa rozhodol, že si spraví model blesku, ktorý od začiatku až po koniec hrmí v každom bode svojho putovania cez vzduch. Potom si počkal na blesk, ktorý išiel kolmo z oblaku do zeme, a začal počítať. Napočítal \(8\) sekúnd od záblesku po hrom, a potom ešte dalšie \(4\) sekundy hrmenia. Ako vysoko nad zemou blesk začal svoju púť?

Čas, za ktorý blesk po opustení oblaku dosiahne zemský povrch, je zanedbateľný voči času, za ktorý zvuk hromu dorazí k Marcelovi.


  1. Vzdialenosť vieme určiť ako počet sekúnd od záblesku až po počutie hromu vynásobený rýchlosťou zvuku, \(\SI{330}{\metre\per\second}\).↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.