Počet bodov:
Popis:  9b

Myslíte si, že Krtko s experimentovaním skončil? Kdeže! Tentokrát si zobral na paškál vrhy.

Doteraz sme sa zaoberali so situáciami, kedy boli telesá na začiatku v pokoji. Ak však udelíme telesu nejakú nenulovú počiatočnú rýchlosť, vtedy hovoríme o vrhoch. Podľa smeru počiatočnej rýchlosti rozlišujeme zvislé vrhy nahor a nadol, vodorovný vrh a šikmý vrh. Šikmý vrh je zo všetkých najvšeobecnejší a ostatné sa dajú považovať za jeho špeciálne prípady.

Pod elevačným uhlom sa rozumie uhol medzi smerom vektora počiatočnej rýchlosti a vodorovným smerom. Aké sú elevačné uhly zvislých vrhov nahor, nadol a vodorovného vrhu?

Ako prvé chcel Krtko zistiť, pod akým uhlom má vrhať svoju loptičku, aby dovrhol čo najďalej. Predpokladajte, že Krtko vrhal z nulovej výšky. Odsimulujte tento experiment a nájdite optimálny elevačný uhol. Odpor prostredia, rovnako ako pri voľnom páde, neuvažujte.

Potom si Krtko uvedomil zásadný problém. Je síce nízky, no nie natoľko, aby dokázal pohodlne vrhať z nulovej výšky. Zamyslel sa, či táto skutočnosť nemôže nejako ovplyvniť nájdený optimálny uhol. Čo si myslíte vy? Dosahuje sa maximálny dostrel pri vrhu z nenulovej výšky pri rovnakom alebo inom uhle? Ak pri inom, tak pri väčšom či menšom? Pokúste sa to zdôvodniť. Potom odsimulujte experiment a zostrojte graf závislosti optimálneho uhla od výšky, z ktorej vrháme.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.