Počet bodov:
Popis:  9b

Už asi tušíte, čo bude nasledovať. Správne – opäť zapneme odpor prostredia!

Na úvod sa zamyslite, ako bude vyzerať trajektória loptičky pri pohybe v odporovom prostredí. Pokúste sa ju načrtnúť a pre porovnanie načrtnite do toho istého obrázka i trajektóriu, po ktorej by sa pohybovala, keby bol odpor prostredia vypnutý. Táto odporom zdeformovaná trajektória sa nazýva balistická krivka.

Krtko by rád vedel, či sa nejako líši optimálny uhol pre maximálny dostrel v prípade s odporom prostredia od optimálneho uhla pre šikmý vrh. Pokúste sa nad tým zamyslieť. Potom odsimulujte experiment a do jedného grafu zaznačte závislosť dostrelu od elevačného uhla pre prípad bez odporu isodporom prostredia. Všetky ostatné parametre ponechajte rovnaké. Predpokladajte nulovú počiatočnú výšku.

Potom sa Krtko zamyslel, či sa nejako zmení optimálny uhol, ak sa zmení odporová sila, resp. gravitačná sila pôsobiaca na loptičku. Čo si myslíte Vy? Najskôr zväčšite odporovú silu a nájdite optimálny uhol. Aké parametre ste mohli zmeniť, aby ste zmenili odporovú silu, no nijako tým neovplyvnili gravitačnú? Potom vráťte späť odporovú silu na pôvodnú hodnotu a zväčšite gravitačnú silu. Aké parametre ste mohli zmeniť tentokrát? Nájdite optimálny uhol aj pre tento prípad. Čo ste zistili?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.