# Meno: R. Škola 1 2 3 4 5 B
1. Jozef Csipes1 GAMČA 5 9 9 9 9 0.032 41.032
2. Matej Bašista1 zsfiskk 8 1 9 7 9 0.088 34.088
3. Katarína Hudcovicová2 znovotn.tnuni 3 1 9 2 9 0.000 24.000
4. Katarína Krupková2 GPUK 6 9 7 0.000 22.000
5. Štefan Slavkovský1 GPUK 5 9 0.248 14.248
6. Matej Haverlík9zš GJH 4 9 0.480 13.480
7. Tomáš Šimek1 ŠpMNDaG 1 8 3 0.264 12.264
8. Katarína Vojtilová1 Iná škola 0 3 7 0.280 10.280
9. Lucia Tóthová2 ŠpMNDaG 4 0.000 4.000
10. Miro Macko2 Leaf 2 0.000 2.000

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní