# Meno: R. Škola 1 2 3 4 5 B
1. Šárka Macáková7zš SZScenada 8 8 5 6 7.290 34.290
2. Mária Mederlyová8zš zsmrsle 7 6 9 4.048 26.048
3. Ondrej Kovac8zš ŠpMNDaG 2 4 4 6 0 3.712 19.712
4. Michal Semko8zš GAMČA 6 2 3 4 3.600 18.600
5. Jozef Smolár8zš GNám 4 5 2.592 11.592
6. Richard Čuba8zš GALEJE 3 1.008 4.008

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní