Na tejto stránke nájdeš zopár starých a osvedčených rád, ako úspešne napísať riešenie FKS príkladu.

Dobré rady na začiatok

Na riešenie si nájdi čas

Áno, aj my vedúci sme kedysi občas písali riešenia na poslednú chvíľu, no častokrát sme potom doplatili na našu lenivosť. Vytvoriť si dostatok času sa oplatí hlavne preto, lebo budeš mať čas si v hlave usporiadať svoje myšlienky tak, aby z toho opravovateľ nebol jeleň.

Inak povedané, máš väčšiu pravdepodobnosť, že opravovatelia pochopia tvoje geniálne myšlienkové kroky a nezabudneš na dôležité detaily.

Píš čitateľne alebo použi počítač

Nič neprivedie opravovateľa do väčšej zúrivosti, ako snažiť sa rozlúštiť nečitateľné riešenie. Pokiaľ nevieš písať čitateľne, použi počítač.

No aj tu platí: zvoliť si rozumný typ a veľkosť písma (nie, Comic Sans nie je rozumný ...), nepoužívať nečitateľné kombinácie farieb a používať zdravý rozum :-)

Formálna úprava tvojho riešenia

Riešenie každého príkladu by malo na začiatku obsahovať hlavičku v tvare:

Meno a Priezvisko
Trieda, Škola
Číslo príkladu

Tak si môžeš byť istý, že tvoje riešenie sa určite nestratí.

Píš čitateľne, používaj odseky a pokojne využívaj prvky ako hrubé zvýraznenie textu, či kurzíva na zdôraznenie podstatných častí.

Pekne štylizované a upravené riešenie je znakom toho, že si si dal na ňom naozaj záležať. Navyše tak môžeš ľahšie vyniknúť medzi kopou neupravených a narýchlo spísaných riešení.

Riešenie nám odovzdávaj vo formáte pdf, môžeš si byť tak istý, že tvoje riešenie bude vyzerať všade rovnako. Do formátu pdf môžeš svoje riešenie uložiť aj v štandardných textových editoroch (Word, Writer).

Rovnice

V textových editoroch sú vstavané prostredia, ktoré ti umožňujú priamo písať rovnice, vo Worde je to napr. MS Equation. Určite nepíš rovnice ako text. Ak chceš byť veľký profík, tak môžeš používať TeX, no nie je to povinné, a odporúčame ti to, až keď už nevieš, ako ďalej by si mohol svoje riešenia zlepšiť.

Asi uznáš, že napr. $$ \frac{1}{2} mv^2 + mgh_1 = mgh_2$$ vyzerá lepšie ako

1/2mv^2+mgh_1=mgh_2

Fotografie

Ak vo svojom riešení máš fotografie, tak sa uisti, že majú dostatočný kontrast, jas a sú dostatočne ostré, teda na nich opravovateľ uvidí to, čo má. Ak fotografia obsahuje nejaké rušivé prvky, napríklad neporiadok na tvojom stole, pokojne ju orež. Mnohé úkony dokážeš urobiť aj v obyčajných obrázkových editoroch, na tie zložitejšie ti odporúčame open-source program GIMP.

Príklady fotiek
Neostrá fotka, fotka s nízkym kontrastom, preexponová fotka a obstojná fotka.

Pripájame porovnanie fotiek toho istého objektu na tom istom mieste fotených s inými nastaveniami času uzávierky, hĺbky ostrosti (ohnisková vzdialenosť) a ISO (citlivosť). Mnohé z týchto nastavení nájdeš aj na bežných fotoaparátoch t.j. aj tých najprístupnejších. Viac času stráveného z tvorbou fotky ti niekoľko násobne ušetrí čas s jej úpravou či snahou ju zachrániť.

Čas uzávierky
Krátky, optimálny, dlhý. Všimnite si, že od času uzávierky závisí množstvo svetla, ktoré dopadne na senzor.
Hĺbka ostrosti
Hĺbka ostrosti nám pomáha upriamiť pozornosť na želaný objekt.
ISO
Citlivosť umožňuje zmeniť čas uzávierky resp. clonu na požadovaný pri zachovaní expozície no bude nás to stáť viac šumu.

Grafy

Ak robíš experimentálku a chceš mať pekné grafy vo svojom riešení, uisti sa, či osi na grafe majú správne popisy a jednotky. Pokojne posuň počiatok grafu tak, aby si zvýraznil tie naozaj dôležité údaje. Aj tu platí zásada použiť zdravý rozum a zamyslieť sa, ako naformátovať graf tak, aby som čo najlepšie ukázal kamarátovi, čo z mojich dát vyplýva.

Zlý graf
Zlý graf. Chýbajú veličiny a jednotky na osiach, chybové úsečky, ...
Lepší graf
O niečo lepší graf. Pribudli popisky osí, chybové úsečky, taktiež sa zmenil rozsah zobrazovaných dát na x-ovej osi, čo pomohlo sústrediť sa na to podstatné. Body sú dostatočne veľké a výrazné. Čo by sa ešte dalo vylepšiť?

Ako písať riešenie?

Pri písaní riešenia sa snaž rozmýšľať spôsobom "ako by som to vysvetlil inteligentnému kamarátovi, ktorý však o tom (skoro) nič nevie".

Nie je dobrým nápadom sa bezhlavo pustiť do písania riešenia, a už vôbec nie ak ho ešte nepoznáš. Skoro isto tak stratíš nejaké body kvôli tomu, že zabudneš na nejaký dôležitý detail alebo príklad vypočítaš zle. Pri písaní riešenia je dôležité príklad najprv skúsiť vypočítať, kľudne na nejaký zdrap papiera. Potom sa zamysli, či si niekde neurobil chybu a následne porozmýšľaj, čo všetko chceš opravovateľom napísať. Nie je zlé tvoje riešenie vysvetliť poriadne, no píš k veci, stručne a výstižne.

Ak si istý, že je tvoj postup správny, tak sa môžeš pustiť do spisovania riešenia.

Nasledovať by mali logicky správne kroky, ktoré sú komentované a zdôvodňované použitím predpokladov a zjednodušení. Tie musíme urobiť, pretože inak by sme príklad nevypočítali alebo vypočítali iba veľmi zložito.

Ak sa v tvojom riešení vyskytujú rovnice, tak si premysli, ktoré rovnice nám do riešenia dáš a ktoré nie. Vo FKS totiž veríme, že si naozaj šikovný a to, že vieš napr. násobiť rovnicu konštantou zľava nám dokazovať nemusíš tak ako v škole. Bohate nám stačí, ak napíšeš, z akých rovníc vychádzaš, ako rovnicami popíšeš fyzikálnu situáciu, a čo je dôležité, oboznámiš nás s tvojím označením veličín (netreba to však preháňať, štandardné veci nám vysvetľovať nemusíš).

Nakoniec nezabudni uviesť zdroje, ak si nejaké pri svojom riešení používal, pri odhadovacích úlohách je to povinnosť. Nezaškodí si svoje riešenie na záver aj prečítať a poopraviť si prípadné chyby, ktoré nájdeš.

Ak sa ti chce, opravovatelia sa radi potešia tvojej umeleckej kreativite, no body naviac za to však nedostaneš :).

Na záver už len toľko, že naučiť sa písať dobré riešenie chce cit, ktorý nezískaš nijak inak ako samotným riešením. Preto nebuď sklamaný, ak prvých pár riešení nedostane toľko bodov, koľko si si predstavoval. Aj keď budeš mať z prvých riešení za niektoré príklady nie ako pár bodov, tak o pár rokov môžeš vyhrať celé UFO :) (osobná skúsenosť jedného z vedúcich :)).

Na druhej strane, riešenie UFO je výborným ihriskom na to, aby si si rozvinul svoje vysvetľovacie schopnosti. Čo je zručnosť, ktorú určite budeš bohato využívať po zvyšok svojho života.

Ako na rôzne typy príkladov?

Vo FKS sa vyskytujú rôzne typy príkladov, ktoré možno najčastejšie zaradiť do nasledovných kategórií:

  • Argumentačný
  • Odhadovací
  • Výpočtový
  • Numerický
  • Experimentálny

Cieľom argumentačných príkladov je nájsť riešenie nejakého paradoxu alebo vysvetliť podstatu nejakého fyzikálneho javu. Úspešné riešenie teda musí vysvetliť podstatu tohto javu, resp. ukázať, v čom spočíva "paradox", aké je jeho riešenie a prečo paradoxom napokon nie je. Dôležité je sústrediť sa na logicky správnu a stručnú argumentáciu.

Odhadovacie úlohy ťa nútia vybudovať si cit pre aproximácie a tvorbu zjednodušených model. To si vyžaduje čas zamyslieť sa nad tým, ako čo najjednoduchšie popísať rôzne javy, no netreba zabúdať ani na kontrolu, či zjednodušené modely majú požadované vlastnosti. Ak používaš nejaké zdroje, napríklad na zistenie hodnôt rôznych veličín, tak ich nezabudni uviesť.

Napokon sú tu experimentálne úlohy, ktoré si zaslúžia samostatnú časť.

Experimentálka

Súčasťou riešenia experimentálky by mala byť fotodokumentácia Tvojich pomôcok a aparatúry, tak aby nikto nemohol spochybniť, že si experimentálku neurobil(a). Ďalej by mala obsahovať zoznam všetkých pomôcok a postup, podľa ktorého si postupoval(a) pri získavaní a spracovaní dát.

Taktiež nesmieš zabudnúť na diskusiu o možných zdrojoch chýb a nemal(a) by si zabudnúť tieto chyby aj kvantitatívne odhadnúť, nemala by taktiež chýbať diskusia o nameraných výsledkoch.

Tvoje riešenie experiementálnej úlohy, by teda malo odpovedať na nasledujúce základné otázky:

  • Čo si zistil(a), nameral(a) a s akou presnosťou?
  • Ako si sa k tejto presnosti dopracoval(a)?
  • Aké pomôcky boli použíté na vykonanie experimentu?
  • Dokáže niekto iný na základe Tvojho postupu zopakovať experiment?
  • Dokážu Tvoje výsledky presvedčiť ostatných?

Čas poslednej úpravy: 25. január 2016 20:00