Niečo z histórie

IMG_1203.JPG
Skupinová fotografia z prvého sústredenia

V roku 2008 si skupina FKS vedúcich okolo Tomáša Kulicha povedala, že chce zlepšiť priestor základoškolských súťaží vo fyzike. Ich hlavným cieľom bolo učiť deti nebáť sa rozmýšľať. Prvým hlavným vedúcim bol Tomáš Bzdušek. Návrhy na názov semináru boli rôzne (FKS kategória C, FYKSKA, fkSÁČIK, eFko...), až sa nakoniec ujal názov UFO.

Prvé sústredenie sa konalo v septembri 2008 v Dobrej Vode.

Zadania UFa zvykli obsahovať aj zábavnú prílohu Anastáza, ktorú pripravovala Tina Batmendijnová.

Trojsten organizuje ešte jeden seminár pre základoškolákov - Prask, ktorý je určený mladým programátorom.

Krátky pohľad do histórie samotného FKS

Korene FKS siahajú do roku 1985, keď fyzik a profesor Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) a neskôr minister školstva, Ján Pišút inšpirovaný vznikajúcim matematickým seminárom na Slovensku založil podobnú súťaž pre fyzikálnych nadšencov. Inak povedané, vzniklo FKS. Jeho prvý ročník prebehol v školskom roku 1985/1986. Zo začiatku seminár organizovali prevažne učitelia MFF UK, no neskôr sa iniciatívy chopili študenti.

Tí sú organizátormi seminára aj v súčasnosti, pričom väčšinu z nich tvoria bývalí riešitelia FKS. Počas svojej vyše tridsaťročnej existencie sa z FKS stala veľká a silná komunita spájajúca podobne zmýšľajúcich ľudí s podobnými záujmami. Z riešiteľov FKS vzišlo tiež množstvo fyzikov, ktorí v súčasnosti pôsobia na domácich alebo zahraničných univerzitách.

V decembri roku 2014 pri príležitosti 30. výročia založenia FKS prebehlo stretnutie všetkých generácií organizátorov. 30 rokov FKS, ktoré potvrdilo, že FKS sa za 30 rokov svojej existencie podarilo vybudovať pomerne silnú komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú, motivujú sa a spoločne napredujú ďalej.

Z pedagogického hľadiska bolo FKS, a UFO tiež, ovplyvnené, tak ako aj iné semináre, myšlienkami a prácami Milana Hejného, matematika slovenského pôvodu, ktorý pokračoval v práci svojho otca a rozvinul niekoľko nových metód v učení matematiky, ktoré sa v súčastnosti používajú v Českej republike, Poľsku, na Slovensku a v ďalších krajinách. Ten v sedemdesiatych rokoch organizoval matematické tábory pre talentované deti, ktoré boli neskôr inšpiráciou pre samotné korešpondenčné semináre a ich sústredenia. V súčasnosti profesor Hejný pôsobí ako profesor na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Svoje myšlienky zhrnul vo svojej prednáške na TEDxBratislava 2013.

O korešpondečných seminároch si môžete prečítať aj v článku Martina Mojžiša a Matúša Meda či v článku Petra Vanyu v Týždni.

Prečo FKS a UFO?

Vo FKS a UFO veríme, že každá šikovná študentka a každý šikovný študent by mali mať priestor ďalej rásť v tom, čo ich baví, a mali by mať možnosť spoznávať ľudí s rovnakými záujmami.

FKS vzniklo v časoch, keď počítače neboli také dostupné ako dnes a pripojenie na internet prakticky neexistovalo. Jedinou možnosťou, ako sa talentovaní študenti mohli stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi z druhého konca Slovenska, boli sústredenia. Tie organizujeme od založenia FKS nepretržite až dodnes. Síce sa za tridsať rokov doba zmenila, no cieľ sústredení zostal rovnaký. Vybudovať silnú komunitu.

Vo FKS kladieme vysoký dôraz na odbornosť všetkých našich aktivít. Zároveň sa však snažíme sprístupniť fyziku zaujímavejším spôsobom ako v škole. Vo FKS sa často vyskytujú úlohy, ktoré majú svojím charakterom blízko k tzv. Fermiho úlohám, či k obsahu kníh ako Guesstimation a mnohých ďalších. Často presahujeme rámec školských osnov a u riešiteľov vedieme k tomu, aby nerozmýšľali spôsobom "Aký vzorec mám použiť?" Zakladateľ FKS, Ján Pišút vo svojej eseji píše, čo znamená skutočne "rozumieť" fyzike. Termín "insightful problem solver" presne popisuje to, čo sa vo FKS snažíme z našich riešiteľov vytvoriť. Samozrejme, všetko to prebieha na úrovni zvládnuteľnej pre stredoškolského študenta.

Aj úspešnosť našich bývalých riešiteľov v štúdiu fyziky na vysokých školách potvrdzuje, že sa nám naše ciele darí napĺňať. Častokrát obsah predmetov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia riešitelia FKS a FX ovládajú. Táto výhoda vytvára obrovský priestor aj pri štúdiu v zahraničí, vďaka čomu majú výborné predpoklady uspieť a stať sa špičkovými vedcami nielen na Slovensku.

Ak sa aj niektorí naši riešitelia nevydali cestou kariéry fyzika, vďaka FKS získali množstvo skvelých priateľov z celého Slovenska, vzácne kontakty, schopnosť analyzovať problémy, argumentovať a množstvo iných "soft-skills", ktoré využívajú v bežnom aj profesijnom živote.

Čas poslednej úpravy: 26. december 2015 13:35