Pre koho je súťaž určená?

UFO môžeš riešiť, ak si žiak 7. až 9. ročníka základnej školy alebo sekundy až kvarty osemročného gymnázia na Slovensku alebo v zahraničí.

Ako UFO prebieha?

Počas školského roka prebehnú dve samostatné časti súťaže (semestrov): zimná a letná. Každá časť sa skladá z troch sérií úloh. Každá séria úloh obsahuje sedem príkladov. Na vyriešenie každej série úloh budeš mať aspoň tri týždne času.

Bodovanie

Za každý príklad môžeš dosťať 0 až 9 bodov, ktoré sa ti počas celého semestra sčítavajú, a na základe ktorých sa určí po každom semestri výsledné poradie riešiteľov. Siedmaci (sekundáni) a ôsmaci (terciáni) sú zvýhodnení bodovou prémiou. Prémia má výšku 0,015 · D ·(M − D) bodov pre siedmakov a 0,008 · D ·(M − D) bodov pre ôsmakov, kde D je dosiahnutý počet bodov a M je maximálny možný počet bodov v sérii. Najlepších riešiteľov pozývame na týždňové sústredenia (jar a jeseň).

Keďže UFO je súťaž jednotlivcov, v prípade opisovania sme nekompromisní a strhávame zaň body.

Dokedy môžem riešiť príklady série?

Príklady série môžeš riešiť do jej termínu. Za príklady odovzdané deň po termíne série, ti strhneme 25% tvojich získaných bodov zaokrúhlených nadol. Riešenia odovzdané neskôr už neakceptujeme. Ak kvôli nejakému závažnému problému nestíhaš odovzdať riešenia, tak nás kontaktuj na otazky ~ fks.sk a vyriešime to individuálne.

Ďalšie informácie

Účasťou v UFe nám dávaš súhlas spracovať a archivovať údaje, ktoré nám poskytneš pri registrácii, ako aj zverejniť vaše meno, školu, ročník a získané body vo výsledkovej listine.

Ako má vyzerať riešenie a za čo dostanem body?

Riešenie by malo obsahovať aj celý okomentovaný postup, nielen výsledok. Ako aj v mnohých iných súťažiach, aj tu platí teda jednoduchá zásada: píš všetko rozumné, čo o príklade vieš. Teda aj keď nevieš príklad vyriešiť, je možné, že získaš pomerne veľkú časť bodov za to, že nám napíšeš svoje postrehy a nápady. Pokiaľ však o svojom riešení vieš, že nie je úplné, určite nám to napíš.

Riešenia akceptujeme iba v elektronickej podobe a len vo formáte pdf.

Ak však stále uprednostňuješ písanie riešenia na papier, môžeš svoje riešenie oskenovať a uložiť každú takto naskenovanú úlohu do jedného samostatného pdf súboru.

Ďalšie tipy a triky, ako má vyzerať ideálne riešenie, nájdeš na samostatnej stránke spolu so zopár vzorovými riešeniami.

Odovzdávanie riešenia a registrácia

Riešenia sa odovzdávajú iba pomocou nášho elektronického systému.

Pred riešením sa musíš zaregistrovať na tejto stránke a vyplniť požadované kontaktné údaje, ak si tak už neurobil pri registrácii do iného semináru. Odporúčame sa zaregistrovať pár dní pred odovzdávaním tvojho riešenia (pre prípad, že by si mal počas registrácie nejaké problémy).

Pri odovzdávaní riešení si daj pozor na to, že do systému môžeš nahrať iba jeden súbor ku každej úlohe! Znamená to, že ak ich nahráš viac, prepíšeš tak predchádzajúce nahraté súbory!

Čas poslednej úpravy: 4. september 2017 15:54