Pre koho je súťaž určená?

UFO je určené pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl alebo sekundy až kvarty osemročných gymnázii. Ak si však trúfaš, môžeš riešiť aj ako žiak nižšieho ročníka.

Ako UFO prebieha?

Počas školského roka prebehnú dve samostatné časti súťaže (semestre): zimná a letná. Každá časť sa skladá z troch kôl úloh. Každé kolo obsahuje päť úloh. Na vyriešenie každého kola úloh budeš mať aspoň tri týždne času.

Bodovanie

Za každú úlohu môžeš dostať $0$ až $9$ bodov, ktoré sa ti počas celého semestra sčítavajú a na základe ktorých sa určí po každom semestri výsledné poradie riešiteľov. Mladší riešitelia sú po každom kole zvýhodnení bodovou prémiou. Prémia má výšku $0,015\cdot B\cdot(45 − B)$ bodov pre siedmakov a mladších a $0,008\cdot B\cdot(45 − B)$ bodov pre ôsmakov, kde $B$ je dosiahnutý počet bodov v danom kole. Najlepších riešiteľov pozývame na týždňové sústredenia (jar a jeseň).

Keďže UFO je súťaž jednotlivcov, v prípade odpisovania sme nekompromisní a strhávame zaň body.

Dokedy môžem riešiť úlohy kola?

Úlohy kola môžeš riešiť do jeho termínu. Za úlohy odovzdané deň po termíne kola ti strhneme $25\%$ tvojich získaných bodov zaokrúhlených nadol. Riešenia odovzdané neskôr už neakceptujeme. Ak kvôli nejakému závažnému problému nestíhaš odovzdať riešenia, tak nás kontaktuj na ufo@trojsten.sk a vyriešime to individuálne.

Reklamácie

Aj vedúci sú ľudia a občas sa mýlia. Ak si teda myslíš, že tvoje riešenie bolo nesprávne ohodnotené alebo máš pocit, že opravovateľ si nesprávne vysvetlil tvoje riešenie, nájdi si v sekcii Organizátori jeho e-mailovú adresu a neváhaj mu napísať. V reklamácii napíš, prečo sa ti nepozdáva naše ohodnotenie a odošli ju najneskôr mesiac po opravení úlohy. Opravovateľ sa následne pozrie na tvoje riešenie a pokiaľ uzná tvoju reklamáciu za opodstatnenú, body ti zmení.

Ďalšie informácie

Účasťou v UFe nám dávaš súhlas spracovať a archivovať údaje, ktoré nám poskytneš pri registrácii, ako aj zverejniť vaše meno, školu, ročník a získané body vo výsledkovej listine.

Ako má vyzerať riešenie a za čo dostanem body?

Riešenie by malo obsahovať aj celý okomentovaný postup, nielen výsledok. Ako aj v mnohých iných súťažiach, aj tu platí teda jednoduchá zásada: píš všetko rozumné, čo o úlohe vieš. Teda aj keď nevieš úlohu vyriešiť, je možné, že získaš pomerne veľkú časť bodov za to, že nám napíšeš svoje postrehy a nápady.

Akceptujeme iba riešenia vo formáte PDF, ktoré boli odoslané naším elektronickým systémom (nie e-mailom).

Ak však stále uprednostňuješ písanie riešenia na papier, môžeš svoje riešenie oskenovať a uložiť každú takto naskenovanú úlohu do jedného samostatného PDF súboru.

V článku Ako riešiť na stránke nášho stredoškolského seminára FKS sa môžeš dočítať o rôznych tipoch a trikoch, ktoré ti môžu pomôcť pri spisovaní riešenia.

Odovzdávanie riešenia a registrácia

Riešenia sa odovzdávajú iba pomocou nášho elektronického systému.

Pred riešením sa musíš zaregistrovať na tejto stránke a vyplniť požadované kontaktné údaje, ak si tak už neurobil pri registrácii do iného semináru. Odporúčame sa zaregistrovať pár dní pred odovzdávaním tvojho riešenia (pre prípad, že by si mal počas registrácie nejaké problémy).

Pri odovzdávaní riešení si daj pozor na to, že do systému môžeš nahrať iba jeden súbor ku každej úlohe! Znamená to, že ak ich nahráš viac, prepíšeš tak predchádzajúce nahraté súbory!

Čas poslednej úpravy: 16. september 2019 7:54