Vaše otázky smerujte na marek.murin ~ trojsten ~ sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho organizátora, vyhľadajte si jeho mailovú adresu v časti Organizátori.

UFO sídli na rovnakej adrese ako FKS, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Korešpondenčná adresa:

UFO, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 16. január 2019 17:57