Vaše otázky smerujte na otazky ~ fks ~ sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho organizátora, vyhľadajte si jeho mailovú adresu v časti Organizátori.

UFO sídli na rovnakej adrese ako FKS, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Korešpondenčná adresa:

UFO, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 26. september 2015 21:44