Vaše otázky smerujte na ufo@trojsten.sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho vedúceho (otázky k vzorovému riešeniu, reklamácie opravenia úlohy), vyhľadajte si jeho e-mailovú adresu v časti Organizátori.

UFO sídli na rovnakej adrese ako FKS, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Korešpondenčná adresa:

UFO, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 14. september 2019 14:50