Zadanie

Malý princ sa rád pozerá na západy slnka 1. Keďže planéta2, na ktorej žije, je veľmi malá, môže si pozrieť aj viac západov slnka za jeden deň. Robí to nasledovne: na začiatku si sadne niekam na rovník tak, aby videl celé slnko tesne nad obzorom. Sediac na mieste potom sleduje zapadajúce slnko, až kým úplne celé nezmizne pod obzorom. Potom si posunie stoličku o kúsok na západ tak, aby slnko opäť videl tesne nad obzorom a znova si vychutná jeho západ. Tento postup opakuje až do omrzenia. Koľko najviac celých západov slnka môže Malý princ takýmto spôsobom uvidieť za jeden deň?3 Planéta Malého princa je guľa s polomerom \(R_\mathrm{p} = \SI{5}{\meter}\) a obieha okolo slnka s polomerom \(R_\mathrm{s} = 4\,000\,000\,\text{km}\) po kružnici s polomerom \(r = 100\,000\,000\,\text{km}\). Os planéty je kolmá na rovinu obehu planéty a jeden deň na planéte trvá \(t = 17\,\text{h}\).


  1. V skutočnosti ide o hviezdu A427, ale znelo by čudne, keby hovoril, že sa rád pozerá na západ A427.

  2. V skutočnosti ide o asteroid B612.

  3. Deň môžeme definovať ako čas medzi dvoma po sebe idúcimi východmi slnka z pohľadu pevného bodu na planéte Malého princa.

HTML vzorák nie je k dispozícii.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.