Zadanie

Zuzka si minule čítala článok o tom, že si treba v hromadnej doprave dávať pozor na doklady. Okrem iného sa dozvedela aj to, že okrem peňaženky môže človek prísť aj o svoj pôvodný hmotný stred (ťažisko). Otázkou je, aká je najmenšia vzdialenosť nekalého živlu a obete, aby sa spoločný hmotný stred obete a jej peňaženky nachádzal mimo jej tela. Skúste to odhadnúť.

Chceme zistiť, ako ďaleko bude peňaženka od človeka, keď ich spoločné ťažisko je mimo tela človeka. Čiže, kedy ťažisko bude čo najbližšie k človeku, pritom, že bude mimo neho. Vezmime si, že tento človek má peňaženku v zadnom vačku a zlodej mu ju ukradne. V takom prípade budeme rátať s tým, že chceme, aby bolo spoločné ťažisko peňaženky a človeka tesne vedľa jeho chrbta. Napríklad, priemerná Zuzka má vzdialenosť tesne vedľa chrbta od ťažiska svojho tela asi \(\SI{11}{\centi\metre}\).

Vieme, že ťažisko sa počíta rovnako ako páka, teda závisí od hmotnosti a vzdialenosti od ťažiska. Keď máme dva hmotné body, Zuzku a peňaženku, vieme polohu ťažiska vypočítať z \[ m_Z r_Z = m_p r_p\text{.} \]

Nákres Zuzkinho ťažiska a ťažiska Zuzkinej peňaženky
Nákres Zuzkinho ťažiska a ťažiska Zuzkinej peňaženky

Z rovnice si \(m_Z\) a \(m_p\) vieme určiť, \(r_Z\) je vzdialenosť od pôvodného ťažiska po nové, a \(r_p\) je teda jediná vec, ktorú nevieme. Teda si ju vyjadríme z rovnice, a dostaneme \[ r_p = \frac{m_Z r_Z}{m_p}\text{.} \]

Vypočítajme si to teda pre priemernú Zuzku. Hmotnosť priemernej Zuzky je \(m_Z = \SI{55}{\kilo\gram}\) a hmotnosť Zuzkinej peňaženky je \(m_p = \SI{0.24}{\kilo\gram}\). Vzdialenosť pôvodného Zuzkinho ťažiska a terajšieho Zuzkinho ťažiska je \(r_Z = \SI{0.11}{\metre}\).

Poďme teraz vypočítať vzdialenosť pôvodného ťažiska peňaženky a terajšieho: \[ \begin{aligned} r_p &= \frac{m_Zr_Z}{m_p}\text{,} \\ &= \frac{\SI{55}{\kilo\gram} \cdot \SI{0.11}{\metre}}{\SI{0.24}{\kilo\gram}}\text{,} \\ &\doteq \SI{25.2}{\metre}\text{.} \end{aligned} \]

Vidíme teda, že keď priemernej Zuzke zlodej ukradne peňaženku a odnesie ju o viac ako približne \(\SI{25}{\metre}\), príde aj o svoje ťažisko.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.