Počet bodov:
Popis:  9b

Pirátovi Gumookovi vypadlo jeho gumené oko. Tentokrát sa však správalo inak, ako očakával. Malo totiž inú teplotu ako zvyčajne. Pomôžte Gumookovi pochopiť, ako sa gumená loptička odráža v závislosti od teploty. Zistite, do akej výšky sa loptička odrazí pri púšťaní z rovnakej výšky pri rôznych teplotách.

Navrhnite postup, ako budete merať. Zmerajte túto závislosť. Nakoniec nezabudnite vysloviť záver vyplývajúci z vášho merania.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.