Zadanie

Adamovi bolo počas leta horúco.1 Keďže má však hlboko do vrecka, prišlo mu ľúto kupovať klimatizáciu, a tak sa rozhodol problém vyriešiť po svojom. Dotlačil chladničku do stredu miestnosti, kde ju otvoril, a zapojil ju do elektriny, nech mu pekne vychladí izbu. Na jeho obrovské počudovanie však jeho plán nefungoval a miestnosť sa vôbec neochladila. Viete mu vysvetliť prečo? Čo by mal urobiť, aby pomocou chladničky miestnosť ochladil?


  1. Komu aj nie?↩︎

Kľúčový je poznatok, že chladnička nevyrába zimu. Inými slovami, teplo zvnútra chladnička nelikviduje, len ho presúva von. Na toto dokonca spotrebúva elektrickú energiu, prečo aj musí byť zapojená do zástrčky. Navyše zákon zachovania energie hovorí, že táto elektrická energia sa nemôže stratiť. V prípade chladničky sa premení na ešte ďalšie teplo, čo znamená, že chladnička v Adamovej izbe dokonca teplotu zvýši.

Problém sa dá vyriešiť napríklad tak, že chladničku umiestnime do dverí izby. Jej vnútro s otvorenými dvierkami nasmerujeme smerom do izby a zadnú stranu chladničky na chodbu. Takto využijeme schopnosť chladničky prečerpávať teplo zvnútra von, teda z izby na chodbu.

Čo už nebolo potrebné spomenúť v riešení je, že chladnička na takéto niečo nie je určená a jej prečerpávací výkon je dlhodobo veľmi malý. Trvalo by naozaj dlho, aby vychladila Adamovu izbu, ak by sa jej to vôbec podarilo, pretože do izby teplo zároveň prichádza, napríklad prostredníctvom slnečného žiarenia.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.