Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Max. body
1. Ortuťové jazero vzorák popis: 9
2. Chladničkou proti hicu vzorák popis: 9
3. Umelecké veľdielo vzorák popis: 9
4. Opice z našej police vzorák popis: 9
5. Nabi bo vybito vzorák popis: 9

Archív zadaní