Koniec kola: 21. október 2019 23:59
29 days

Zoznam úloh

# Úloha Max. body
1. Ortuťové jazero popis: 9
2. Chladničkou proti hicu popis: 9
3. Umelecké veľdielo popis: 9
4. Opice z našej police popis: 9
5. Nabi bo vybito popis: 9

Archív zadaní