Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Max. body
1. Klieštiky vs. nožničky vzorák popis: 9
2. Meteory vzorák popis: 9
3. Ľadové kocky vzorák popis: 9
4. Bublinky vzorák popis: 9
5. Ako maku vzorák popis: 9

Archív zadaní