# Meno: R. Škola P 1 2 3 4 5 B
1. Jozef Csipes1 GAMČA 64.208 5 9 9 9 9 0.032 105.240
2. Katarína Hudcovicová2 znovotn.tnuni 70.000 3 1 9 2 9 0.000 94.000
3. Matej Bašista1 zsfiskk 55.280 8 1 9 7 9 0.088 89.368
4. Marco Souza de Joode1 GnStolouPraha 62.224 0.360 62.584
5. Tomáš Šimek1 ŠpMNDaG 44.368 1 8 3 0.264 56.632
6. Pavla Rudolfová2 zskomslavkov 50.000 0.000 50.000
7. Miro Macko2 Leaf 46.000 2 0.000 48.000
8. Katarína Vojtilová1 Iná škola 33.456 0 3 7 0.280 43.736
9. Štefan Slavkovský1 GPUK 26.512 5 9 0.248 40.760
10. Lucia Tóthová2 ŠpMNDaG 35.000 4 0.000 39.000
11. Gabriel Ščurka1 GPUK 34.448 0.360 34.808
12. Matej Haverlík9zš GJH 14.465 4 9 0.480 27.945
13. Jana Vozárová2 GPúch 24.000 0.000 24.000
14. Katarína Krupková2 GPUK 0 6 9 7 0.000 22.000
15. Mária Krajňáková1 Iná škola 16.592 0.360 16.952
16. Samuel Gasper2 Iná škola 14.000 0.000 14.000
17. David Hrušovský1 GJH 9.288 0.360 9.648
18. Juraj Madaj2 Základná škola s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš 4.000 0.000 4.000

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní