# Meno: R. Škola P 1 2 3 4 5 B
1. Katarína Hudcovicová2 znovotn.tnuni 33.000 9 9 5 7 7 0.000 70.000
2. Jozef Csipes1 GAMČA 30.120 9 9 5 7 4 0.088 64.208
3. Marco Souza de Joode1 GnStolouPraha 31.112 9 4 9 9 0.112 62.224
4. Matej Bašista1 zsfiskk 21.192 7 6 6 7 8 0.088 55.280
5. Pavla Rudolfová2 zskomslavkov 24.000 1 5 4 7 9 0.000 50.000
6. Miro Macko2 Leaf 12.000 9 9 7 9 0.000 46.000
7. Tomáš Šimek1 ŠpMNDaG 35.080 9 0.288 44.368
8. Lucia Tóthová2 ŠpMNDaG 0 8 8 6 4 9 0.000 35.000
9. Gabriel Ščurka1 GPUK 20.200 9 ? 5 0 0.248 34.448
10. Katarína Vojtilová1 Iná škola 23.176 ? 2 8 0.280 33.456
11. Štefan Slavkovský1 GPUK 10.280 9 4 3 0.232 26.512
12. Jana Vozárová2 GPúch 24.000 0.000 24.000
13. Mária Krajňáková1 Iná škola 16.232 0.360 16.592
14. Matej Haverlík9zš GJH 0 9 5 0.465 14.465
15. Samuel Gasper2 Iná škola 8.000 6 0.000 14.000
16. David Hrušovský1 GJH 0 0 2 2 3 2 0.288 9.288
17. Juraj Madaj2 Základná škola s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš 4.000 0.000 4.000

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní