Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Max. body
1. JupiTerka vzorák popis: 9
2. Kulinár vzorák popis: 9
3. Športovec vzorák popis: 9
4. Jazero vzorák popis: 9
5. Podvodné okuliare vzorák popis: 9

Archív zadaní