Počet bodov:
Popis:  9b

Adam si minule (zase raz) siahol na dno svojich kulinárskych schopností a uvaril si cestoviny s omáčkou zo sáčku. Bolo to jednoduché – zmiešal omáčkový prášok a cestoviny s vodou, dal na sporák, počkal, kým zovrie a varil počet minút z obalu, kým to nezhustlo. Získal dva výsledky – prvý bol, že sa to nepripálilo a to druhé pozorovanie bolo, že sa voda vyparovala čím ďalej, tým rýchlejšie, aj keď bol „plyn“ na rovnakej úrovni. Odôvodnite aspoň druhé pozorovanie, keďže to prvé bola čistá náhoda (alebo skôr zázrak).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.