Počet bodov:
Popis:  9b

Marek sa po poslednej prechádzke v lese začal hrať s papekmi. Pripevnil koniec krátkeho konára v lese na klinec, tak, že sa mohol okolo neho otáčať. Konár sa následne udomácnil v rovnovážnej polohe (čiže len tak zvislo visel).

Následne Marek do konára jemne drgol (konár sa nevychýlil veľmi) a tým sa konár začal pravidelne pohybovať okolo rovnovážnej polohy. Marek odmeral čas, ktorý konáru trvá, kým sa dostane z rovnovážnej polohy opäť do rovnovážnej polohy. Následne začal z konára postupne odlamovať, čím sa začal meniť aj čas, ktorý konáru trvá, kým prekmitne okolo rovnovážnej polohy.

Vyhliadnite si vo svojom okolí konár alebo niečo jemu tvarom podobné a odmerajte, ako závisí čas prekmitnutia okolo rovnovážnej (zvislej) polohy od dĺžky konára.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.