Počet bodov:
Popis:  9b

Predstavme si dlhú chodbu, ktorá je osvetlená jednou žiarovkou. Keď vojdeme do chodby na jednom konci, chceme si žiarovku zasvietiť, a keď na druhom konci z chodby vyjdeme, ideálne by bolo, keby tam bol druhý vypínač, ktorým by sme vedeli svetlo zhasnúť. Aké zapojenie zdroja potrebujeme mať, aby sme s ľubovoľným vypínačom z dvoch vedeli svetlo vždy zhasnúť, ak bolo vypnuté, a zažať, ak bolo zhasnuté?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.