Počet bodov:
Popis:  9b

V jeden krásny slnečný deň sa Marek rozhodol ísť si zabehať. Ako tak bežal, vypadla mu jeho fľaša s vodou na zem — rovno do štrku. Bola to taká rana, že v nej ostalo niekoľko dier po kamienkoch. Marek si zarmútene zodvihol svoju obľúbenú fľašu a spozoroval, že z každej diery strieka voda inak. Zaujímalo by ho, čo to spôsobuje. Skúste mu to vysvetliť a ukázať - odmerajte závislosť dostreku vody vzhľadom na výšku dierky vo fľaši. Zistite, v akej výške sa nachádza dierka, z ktorej dostrekne voda najďalej.

Merajte iba s jednou dierou naraz a vždy používajte rovnaké množstvo vody vo fľaši. Meranie pre každú dierku vykonajte viackrát a určte strednú hodnotu a smerodajnú odchýlku. Namerané dáta vyneste do grafu a určte z nich optimálnu výšku. Nezabudnite sa vyjadriť k presnosti merania.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.